• ČO JE NAŠÍM CIEĽOMVytvoriť muzeálnu expozíciu nie je pre laika vôbec jednoduché, najmä pokiaľ ide o tak obrovský fenomén ako studená vojna. Trvala desaťročia a je nespočetné možstvo pohľadov na ňu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť len esenciálny podnet či skôr pocit. Snažíme sa návštevníkom priblížiť kryt civilnej ochrany tak, ako bol naplánovaný pre použitie okolo roku 1980. Expozíciou socialistického bytu sa snažíme priblížiť atmosféru, v ktorej vyrastala dnešná stredná až seniorská generácia. Ak vám budú zrazu niektoré veci blízke, skrz pocit vašej mladosti, či pocitu „u babičky,“ spravili sme to správne. Najdôležitejším odkazom sa s návštevníkom lúčime:  Mier nie je samozrejmosťou, a každý jeden konflikt môže byť začiatkom novej svetovej vojny. 
    Už len preto sa nás týka.
  • Aj keď sa v studenej vojne priamo nebojovalo, tak si treba uvedomiť, že napätie medzi východom a západom mohlo prerásť kedykoľvek do reálnej vojny. Tomuto sa prispôsobil aj život obyvateľov bývalého Československa a spoločnosť sa stala veľmi silno militarizovanou. Všade bola prítomná propaganda, ktorá hovorila o tom, že komunistické štáty sú táborom mieru. Treba bojovať proti západu a proti tomu, čo sa nazývalo západný imperializmus. V mene týchto kampaní sa viedli aj politické procesy, ktorých obeťou sa stali tisíce nevinných ľudí. Ďalším efektom, ktorý so sebou studená vojna priniesla, bolo naozaj určité vytváranie všadeprítomného strachu z toho, že tá vojna sa stane realitou. Obyvatelia boli cvičení v rámci civilnej ochrany a už aj malé deti mali byť pripravené brániť svoju socialistickú vlasť. Československo bolo naozaj jednou zo zbrojárenských veľmocí v rámci bývalého socialistického bloku.
  • Mnohí ľudia si pamätajú 70.-te a 80.te roky, keď na školách absolvovali veľmi intenzívnu prípravu na hrozbu útoku atómovou bombou. Súčasťou ochrany boli plynové masky, každú mal mať niekde “tú svoju” pripravenú. Našťastie tieto masky nebolo treba v období studenej vojny nikdy použiť.