EXPOZíCIA STUDENEJ VOJNY a MALÉ VODárenské múzeum

Vojna toho dokáže veľa.

Mier však viac.

Vojna toho dokáže veľa.
Mier však viac.

Je mier samozrejmosťou?
Prečo vznikla Expozícia Studenej vojny a
Malé vodárenské múzeum a čo sa vďaka nim dá zažiť?

Je mier samozrejmosťou?
Prečo vznikla  Expozícia Studenej vojny a Malé vodárenské múzeum a čo sa vďaka nim dá zažiť?

Organizujete zájazd a máte záujem o celodenný a naozaj zmysluplný program v Komárne. Pozrite si naše LEGENDY KOMÁRNA.

VSTÚPIŤ
vstúpiť

Expozícia studenej vojny logo
EXPOZÍCIA
STUDENEJ VOJNY

Odokry tajomstvá obdobia chladného napätia:
⇒ kryt civilnej ochrany s výbavou
⇒ vojenská komunikačná technika
⇒ bývanie v socializme
⇒ akčný zážitok

NASAĎTE SI MASKY

Malé vodárenské múzeum
MALÉ VODÁRENSKÉ MÚZEUM

Vodárenská veža v Komárne oslavuje
120 rokov! K sviatku dostala darček – múzeum, ktoré predstavuje fázy vývoja komárňanských vodární a kanalizácií.

ŠPLECH

Vytvoriť expozíciu, teda niečo ako malinké múzeum je pre laika ťažšie ako sa zdá.

Téma studenej vojny je nesmierne obsiahla, od historických faktov, cez ľudský pohľad, psychológiu, presahy do dnešných čias až po samotný pocit. Je toho naozaj obrovské množstvo, čo sa spája s týmto fenoménom. Vzhľadom k zvláštnej atmosfére krytu civilnej ochrany, najmä vo vzťahu s udalosťami na Ukrajine (prvá informácia o našej expozícii vyšla presne deň pred útokom RF na Ukrajinu), sme sa rozhodli vytvoriť miesto, ktoré pripomína krehkosť mieru.

Naša expozícia sa nesnaží o edukáciu niektorej časti studenej vojny, alebo o vysvetlovanie historických faktov či presahov. Snažíme sa priblížiť atmosféru tých čias, pocit. Presnejšie obdobia okolo roku 1970. Preto sme do expozície nezaradili len samotný kryt a jeho vybavenie, ale ponúkame aj ukážku socialistického bytu s jeho
srdcom – kuchyňou, ochutnávku propagandy doby v kontexte každodennosti
vtedajšieho človeka.